บริหารจัดการอาคาร: วิธีทาสีอาคารเก่า,สีรองพื้นปูนเก่า สำคัญอย่างไร สำหรับอาคารบ้านเรือนที่สร้างมาเป็นเวลานานแล้วนั้น ย่อมเกิดความเสื่อมได้ในหลากหลายกรณีน่ะนะคะ ไม่ว่าจะเป็นความเสื่อมของโครงสร้างของอาคารเอง หรือแม้แต่เฟอร์นิเจอร์และการตกแต่ง

ในกรณีของ สีทาอาคาร ก็เช่นกันค่ะ เมื่อเวลาผ่านไปสีที่ใช้ในการทาอาคารให้มีความสวยงาม ย่อมมีความเสื่อมสภาพอันเนื่องมาจากการต้องผจญกับแดดและฝน ความร้อน และการหมดอายุของเนื้อสีเอง ทำให้เจ้าของอาคารหรือเพื่อน ๆ ต้องทำการปรับปรุงซ่อมแซมให้อาคารบ้านเรือนของเรานั้นอยู่ในสภาพไม่ทรุดโทรม และกลับมามีสีสันที่สดสวยอีกครั้งหนึ่ง

แต่การทาสีบนอาคารเก่านั้น ใช่เพียงแต่การซื้อสีใด ๆ มา แล้วก็นำมาทาทับลงไปบนสีหรือเนื้อปูนเก่าได้เลยน่ะนะคะ เพราะความเสื่อมสภาพของสีนั้น จะทำให้เกิดฝุ่นผงบนเนื้อปูนอันอาจจะทำให้การยึดเกาะของสีที่ทาทับลงไปใหม่ไม่อาจติดได้ทนนานแนบสนิท ดังนั้น การลงสีรองพื้นปูนเก่าก่อนหนึ่งชั้น จึงถือเป็นการเตรียมพื้นผิวที่จะทำการทาสีใหม่ ให้มีความพร้อมเพื่อให้สีที่ทาทับหน้าลงไปใหม่สดใสไปอีกยาวนาน

วิธีการเตรียมพื้นผิวปูนเก่าก่อนการทาสีใหม่นั้น มีดังนี้ค่ะ

1. ขั้นตอนแรกให้ทำความสะอาดพื้นผิวให้ได้มากที่สุด จุดไหนของผนังหรือพื้นผิวที่มีอาการสีหลุดร่อน ก็ให้ใช้เกียงแซะขูดออกจนกว่าจะถึงจุดที่สีไม่หลุดลอก

2. ซ่อมผิวปูนและรอยร้าวเล็ก ๆ ด้วยเคมีโป๊ว ก่อนทิ้งไว้ให้แห้งประมาณ 1-2 วัน แล้วขัดพื้นผิวด้วยกระดาษทรายให้เรียบ

3. หากพบว่าผนังจุดไหนมีร่องรอยของเชื้อราเกิดขึ้น ก็ให้ทาน้ำยาฆ่าเชื้อราทิ้งไว้ราว 12 ชั่วโมงด้วยค่ะ

4. ลงน้ำยารองพื้นปูนเก่าทิ้งไว้ 5-6 ชั่วโมง ซึ่งตัวน้ำยารองพื้นปูนเก่านี้จะช่วยให้สีที่ทาทับลงไปให้ยึดเกาะกับพื้นผิวได้ดีขึ้น และยังช่วยป้องกันเชื้อราอันอาจจะเกิดใหม่ได้อีกด้วย

5. มาถึงขั้นตอนการทาสีจริงแล้วค่ะ ให้ทาสีจริงที่เลือกไว้ 2 เที่ยว หากงบประมาณถึง ให้เลือกชนิดที่เป็นเนื้อสีแบบยืดหยุ่นและล้างออกง่าย เพื่อให้พื้นผิวของอาคาร มีความสวยงาม ไม่สกปรกเลอะเทอะง่ายด้วยน่ะนะคะ