ประธานาธิบดีโจโค วิโดโด กล่าวถ้อยแถลงผ่านระบบทางไกลอิเล็กทรอนิกส์ ต่อที่ประชุมสภาธุรกิจอาเซียน เมื่อวันจันทร์ ว่าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีระดับความเข้มงวดของมาตรการควบคุมทางสังคม เพื่อตัดวงจรการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เข้มงวดที่สุดในโลก อ้างอิงจากการประเมินโดยสหประชาชาติ (ยูเอ็น) และองค์การการค้าโลก (ดับเบิลยูทีโอ)

อย่างไรก็ตาม ผู้นำอินโดนีเซียกล่าวว่า สถานการณ์โรคโควิด-19 ในภาพรวมของสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้ง 10 ประเทศ มีแนวโน้มดีขึ้นเป็นลำดับ โดยส่วนตัวเขามองว่า มาตรการจำกัดเหล่านั้นควรได้รับการผ่อนคลาย เพื่อให้ประชาชนเดินทางไปมาหาสู่กันได้สะดวกขึ้น และเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในภูมิภาคให้ขับเคลื่อนไปข้างหน้าด้วย

ทั้งนี้ วิโดโดหยิบยกแนวคิด “ระเบียงการเดินทางอาเซียน” ที่เคยเสนอระหว่างการประชุมอาเซียน ซึ่งเวียดนามเป็นเจ้าภาพเมื่อปีที่แล้ว ขึ้นมาพูดถึงอีกครั้ง และเรียกร้องสมาชิกทั้งหมดสนับสนุนแนวคิดดังกล่าว ที่รวมถึง “เส้นทางด่วนสำหรับการตรวจคนเข้าเมือง” เอกสารยืนยันการฉีดวัคซีนครบ หรือวัคซีนพาสปอร์ต และเกณฑ์การตรวจคัดกรองทั้งขาเข้าและขาออก ให้เป็นระดับเดียวกันทั้งอาเซียน

ปัจจุบัน อินโดนีเซียฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบครอบคลุมประชากรราว 1 ใน 3 ของทั้งประเทศ โดยพื้นที่นำร่องของการเปิดประเทศ คือเกาะบาหลี ซึ่งมากกว่า 80% ของประชากรในพื้นที่ได้รับวัคซีนครบแล้ว และรัฐบาลตัดสินใจเปิดเกาะต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ภายใต้เงื่อนไขด้านสาธารณสุข เมื่อช่วงกลางเดือนนี้ และกำลังพิจารณาเปิดพื้นที่ท่องเที่ยวแห่งอื่น ซึ่งมีอัตราการฉีดวัคซีนครบครอบคลุมประชากรในท้องถิ่น ไม่น้อยกว่า 70%